Kaip išsinuomoti?

 MEDICINOS IR SLAUGOS ĮRANGOS NUOMA

Fiziniams asmenims ir įstaigoms
 

ĮRANGOS NUOMOS LAIKOTARPIS 

Nuomos laikas yra skaičiuojamas remiantis minimaliu nuomos terminu, kuris nurodytas šalia prekės. Pirmąja nuomos diena laikoma ta diena, kai yra pasirašoma nuomos sutartis ir įranga yra perduodama nuomotojui. Paskutine nuomos diena yra laikoma ta diena, kai nuomotojas grąžina nuomojamą įrangą į nuomos vietą. Jei įranga grąžinama į nuomos vietą iki 12 valandos, praeita kalendorinė diena yra laikoma paskutine nuomos diena. Nuomos mokestis imamas už pilną minimalų nuomos terminą ir už nepanaudotas nuomos dienas nėra grąžinamas.

REIKALINGI DOKUMENTAI IR NUOMOS TVARKA 

Fiziniam asmeniui: asmens tapatybės kortelė arba LR piliečio pasas. 

Juridiniam asmeniui: įmonės darbuotojo įgaliojimas, įmonės registracijos pažymėjimo kopija, atsiimančio įrangą asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 

Pirmoji įmoka už nuomojamą įrangą mokama pasirašant nuomo sutartį. Nuoma mokama kas 30 dienų. 

Jei prie nuomojamos įrangos yra nurodytas užstatas,  jis  sumokamas išsinuomojimo dieną ir grąžinamas nuomojamos įrangos grąžinimo dieną, jei nuomojama įranga nėra sugadinta (pagal nuomos sutarties sąlygas). Juridiniam asmeniui užstato mokėti nereikia. 

TRANSPORTO PASLAUGA

  • Gali būti suteikiama, 1km – 0,50 EUR.
  • Galimybės suderint tel.: +370 696 83247 nuomojantis inventorių.

Nuomojantis (lovą, keltuvą ar treniruoklį) Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Druskininkuose, jei yra techninės galimybės, ši paslauga yra nemokama.

Įranga nuomojama, atsiimama ir grąžinama Nuomos punktuose.

AMBULATORINIO GYDYMO DEGUONIMI IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 

Galimas gydymo deguonimi (medicinos priemonių nuomos)  apmokėjimas PSDF biudžeto lėšomis (kurių administravimą vykdo Valstybinė ligonių kasa). (Vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429)

Norėdami pasinaudoti kompensacija turėtumėt pateikti mūsų įmonei:

1.Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios  stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios paslaugomis naudojatės, gydytojų konsiliumo išvadą (kuriame dalyvauja bent vienas gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas);

2. Prašymą (formą prisegame).

Gavę šiuos dokumentus derinsime su Valstybine ligonių kasa (iki 5 darbo dienų yra išnagrinėjamas prašymas), sudarysime sutartį ir pristatysime nemokamai ligoniui į namus deguonies aparatą (deguonies koncentratorių), atliksime jo techninę priežiūrą ir aptarnavimą.

 

Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompnsavimo tvarkos aprašo pakeitimai