Kaip išsinuomoti?

 

MEDICINOS IR SLAUGOS ĮRANGOS NUOMA

Fiziniams asmenims ir įstaigoms
 

ĮRANGOS NUOMOS LAIKOTARPIS 

Nuomos laikas yra skaičiuojamas remiantis minimaliu nuomos terminu, kuris nurodytas šalia prekės. Pirmąja nuomos diena laikoma ta diena, kai yra pasirašoma nuomos sutartis ir įranga yra perduodama nuomotojui. Paskutine nuomos diena yra laikoma ta diena, kai nuomotojas grąžina nuomojamą įrangą į nuomos vietą. Jei įranga grąžinama į nuomos vietą iki 12 valandos, praeita kalendorinė diena yra laikoma paskutine nuomos diena. Nuomos mokestis imamas už pilną minimalų nuomos terminą ir už nepanaudotas nuomos dienas nėra grąžinamas.

 

REIKALINGI DOKUMENTAI IR NUOMOS TVARKA 

Fiziniam asmeniui: asmens tapatybės kortelė arba LR piliečio pasas. 

Juridiniam asmeniui: įmonės darbuotojo įgaliojimas, įmonės registracijos pažymėjimo kopija, atsiimančio įrangą asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 

Pirmoji įmoka už nuomojamą įrangą mokama pasirašant nuomo sutartį. Nuoma mokama kas 30 dienų. 

Jei prie nuomojamos įrangos yra nurodytas užstatas,  jis  sumokamas išsinuomojimo dieną ir grąžinamas nuomojamos įrangos grąžinimo dieną, jei nuomojama įranga nėra sugadinta (pagal nuomos sutarties sąlygas). Juridiniam asmeniui užstato mokėti nereikia. 

 

ĮRANGOS PAĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS 

Jei nuomojama įranga naudojamasi mažiau nei savaitę ar mėnesį (priklausomai kaip nurodyta prie nuomojamos įrangos), tai nuomos mokestis  skaičiuojamas  kaip už pilną savaitę ar mėnesį.

Asmenims su Valstybinės ligonių kasos pažyma, deguonies aparatų pristatymas ir atsiėmimas visoje Lietuvoje nemokamas. 

Nuomotojas įsipareigoja nuomojamą įrangą saugoti ir prižiūrėti bei grąžinti tvarkingą ir išvalytą. 

 

AMBULATORINIO GYDYMO DEGUONIMI IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 

Valstybinės ligonių kasos (VLK) 100 proc. kompensuoja ilgalaikį gydymą deguonimi esant tam tikroms sveikatos būklėms, dėl kurių išsivysto kvėpavimo nepakankamumas.

Norėdami gauti VLK pažymą gydymui deguonimi nemokamai: 

Nuomos punktai